Slik søker du behandling

Capio Anoreksi Senter driver døgnspesialisert behandling til pasienter hvor poliklinisk behandling ikke er tilstrekkelig.

Dersom du tilhører Helse Sør - Øst:

Capio Anoreksi Senter har en driftsavtale med Helse Sør-Øst om levering av 12 behandlingsplasser til ungdom primært i alderen 13 - 18 år med alvorlig anoreksi eller bulimi, hvor et poliklinisk tilbud ikke vil være tilstrekkelig. Capio Anoreksi Senter har en fleksibilitet i forhold til øvre og nedre aldersgrense.

De 12 behandlingsplassene er finansiert av Helse Sør - Øst sentralt.

Bor du i Helse Sør-Øst er det ditt lokale helseforetak som har behandlingsansvaret for deg, og som kan henvise deg til behandling ved Capio Anoreksi Senter. Barn og unge under 18 år skal henvises fra psykisk helsevern for barn og unge. Ta kontakt med din behandler på BUP eller DPS og diskuter dine behandlingsbehov.

Dersom du ikke har kontakt med psykiatrien, oppsøk din fastlege og be om henvisning til Spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevern.

Dersom du tilhører Helseregion Vest, Midt eller Nord:

Capio Anoreksi Senter er godkjent for å ta imot pasienter innen ordningen med fritt behandlingsvalg. Pasienter fra hele landet kan derfor søkes inn som en del av denne ordningen.

Ring oss gjerne dersom du trenger bistand eller ønsker mer informasjon.

Har du spørsmål vedrørende behandling?

 

Kontakt oss på telefon 69 36 19 00.