Pasientinformasjon

Capio Anoreksi Senter har driftsavtale med Helse Sør - Øst.  Alle henvisninger må gå via spesialisthelsetjenesten.

På helsenorge.no finner du oversikt over behandlingsteder, og kan sammenligne ventetidene for utredning og behandling

Velg behandlingsted på helsenorge.no/velg-behandlingssted 

Dine rettigheter som pasient

Se oversikt over dine rettigheter som pasient på helsenorge.no/rettigheter

Har du spørsmål vedrørende behandling?

 

Kontakt oss på telefon 69 36 19 00.

Read more