Pasientinformasjon

Capio Anoreksi Senter har driftsavtale med Helse Sør - Øst. Pasienter fra hele landet kan likevel søkes inn som en del av ordningen Fritt behandlingsvalg. Alle henvisninger må gå via spesialisthelsetjenesten.

På helsenorge.no finner du oversikt over behandlingsteder, og kan sammenligne ventetidene for utredning og behandling

Velg behandlingsted på helsenorge.no/velg-behandlingssted 

Dine rettigheter som pasient

Se oversikt over dine rettigheter som pasient på helsenorge.no/rettigheter

Har du spørsmål vedrørende behandling?

 

Kontakt oss på telefon 69 36 19 00.

Read more