Personale

Vi er en engasjert personalgruppe med lang og bred erfaring på spiseforstyrrelsesbehandling.

Gruppebilde personale ovenfra

Monika Fagerli

Leder

Spesialist i klinisk psykologi, barn og unge
Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden oppstart i 2004.

Grete Hartviksen

Psykiater

Spesialist i voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri.
Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2005.

Per Olav Hognestad

Lege

Spesialist i allmennmedisin. Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2015.

Sunniva H. Jordheim

Psykologspesialist

Spesialist i klinisk psykologi, barn og unge.
Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2015.

Eva Kaspersen Ogre

Behandler

Inntaksansvarlig behandler.
Pakkeforløpskoordinator.
Helsesøster/familieterapeut/
kognitiv psykoterapeut. 
Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden oppstart 2004.

Anne Berit Prøitz Aune

Behandler

Klinisk sosionom. Familieterapeut/kognitiv terapeut.
Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden oppstart 2004.

Elin Larsen

Behandler/ miljøterapeut

Vernepleier/familieterapeut.
Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2011.

Benedicte Nordgaren

Gruppeleder miljø

Vernepleier.
Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden oppstart 2004.

Hilde Marie Torp

Kontor

Helsesekretær/administrasjons-sekretær.
Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2011.

Heidi E. Thorbjørnsen

Kontor

Administrasjonssekretær.
Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden oppstart 2004.

Torunn Nordli

Kontor

Lønns- og regnskapsmedarbeider. Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2007.

Hege S. Aaserød

Skolekoordinator

Psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i pedagogikk. Ansatt i Østfold fylkeskommune, Glemmen VGS.

Anette Høvik

Kjøkken

Kokk. Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2005.

Kersti Johansen

Miljøarbeider og kokk

Kostøkonom. Utdanning i psykisk helsearbeid. Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden oppstart i 2004.

Sylvi Steingrim Levvel

Miljøarbeider

Psykiatrisk hjelpepleier.  Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2005.

Lena Mikalsen

Miljøarbeider

Hjelpepleier.  Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2005.

Marit Utvær Evensen

Miljøarbeider

Hjelpepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid.  Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2004.

Fredrik Abrahamsen

Miljøassistent

Dramaturg. Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2011.

Annette Svankjær

Miljøterapeut

Barnevernspedagog. Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2007.

Helle G. Kjeve

Miljøterapeut

Sykepleier. Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2014.

Anne Kathrine Brevik

Miljøassistent

Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2011.

Rolf Jonas Andersen

Miljøterapeut

Sykepleier.  Har arbeidet ved Capio Anoreksi Senter siden 2015.