Personalgruppen ved Capio Anoreksi Senter

Om oss

Capio Anoreksi Senter ble etablert i 2004.

Capio Anoreksi Senter i Fredrikstad tilbyr spesialisert behandling til pasienter med alle former for spiseforstyrrelser.

Vi har 13 behandlingsplasser for døgnkontinuerlig behandling, hvorav 12 av disse er forbeholdt pasienter mellom 13 - 18 år fra Helse Sør-Øst.

I enkelte tilfeller kan vi gi tilbud til yngre pasienter og vi har en fleksibilitet i forhold til øvre aldersgrense. 

Vi har 1 behandlingsplass som kan benyttes av pasienter fra andre helseregioner.