Behandling

Ved Capio Anoreksi Senter er mat medisin.

Vi benytter ikke kostlister. Hos oss spiser alle den samme maten.

 Hos oss spiser aller den samme maten.