Kvalitet og Miljø - orange blomst Kvalitet og Miljø - orange blomst
Vi følger op og udvikler løbende kvaliteten og miljø af vores arbejde.

Tilfredse interessenter er vigtige for alle organisationer, selv for Capio CFTK. For os betyder det, at uanset om du er patient, partner eller familie, altid ved, at vi arbejder for at sikre, at vores patienter modtager specialistpleje med højeste kvalitet.

Vi er kvalitetscertificerede i henhold til ISO 9001:2015 og miljøcertificeret i henhold til ISO 14001:2015.

Resultater af Capio CFTKs patientundersøgelse

Som led i Capio CFTKs igangværende kvalitetsarbejde, gennemføres løbende patientundersøgelser for at sikre vores kvalitetsarbejde. Undersøgelserne er baseret på erfaringer fra vores operative patienter omkring en operation og understøtter det resultat. 

SOReg

For at give vores patienter specialistpleje med højest mulig kvalitet, deltager vi i SOReg og rapporterer månedligt vores kvalitetsindeks.