Risiko og komplikasjoner

Viktig å kjenne til før vektoperasjonen

En operasjon er et stort og ugjenkallelig skritt som medfører risiko på både kort og lang sikt. Det er derfor en beslutning som må tas etter moden overveielse. Alle typer operasjoner er forbundet med en viss risiko. Risikoen for komplikasjoner etter en vektoperasjon er relativt liten.


Kikkhullsteknikk og to pleiedøgn på klinikken

Siden operasjonene utføres med kikkhullskirurgi, reduseres risikoen ytterligere. Du er innlagt hos Capio CFTK i to døgn på grunn av en viss risiko for blødninger, lekkasje og blodpropp i de første dagene etter en vektoperasjon. Deretter synker risikoen betydelig.

 

Kan man forebygge tarmslyng etter en laparoskopisk gastric bypass?

I den siste tiden har man blitt oppmerksom på risikoen for tarmslyng etter en gastric bypass utført med kikkhullskirurgi. Ettersom det blir få sammenvoksinger etter kikkhullskirurgi, beveger tarmene seg lettere, og det øker risikoen for at de kan "sno seg" og forårsake tarmslyng.

I USA anbefaler man derfor å sy fast tarmene, slik at de ikke kiler seg fast i lommene som dannes i tarmsystemet når man utfører en gastric bypass. Dette har ikke vært rutine i Norge, men vi har benyttet denne metoden i to år. Vi mener at det reduserer risikoen for tarmslyng etter en gastric bypass betydelig.


Andre bivirkninger ved operasjoner mot overvekt og fedme

På lengre sikt er det en risiko for nærings- og vitaminunderskudd. Denne risikoen er større ved gastric bypass enn ved sleeve gastrectomy. Uansett operasjonstype er dette noe man er svært bevisst på, og det tas blodprøver av alle pasienter under oppfølgingen for å kontrollere nærings- og vitaminnivå. Alle pasienter får resept på medisiner og vitaminer når de utskrives.

I månedene etter en sleeve gastrectomy er det relativt vanlig at man plages av halsbrann. Dette har sammenheng med at operasjonen skjer ved den øvre magemunnen. Derfor får alle pasienter også forebyggende medisin mot halsbrann. Plagene pleier imidlertid å avta etter hvert.

Under vektreduksjonen risikerer man også å miste hår. Dette har sammenheng med at kroppen tidligere har vært vant til å få overskuddsnæring, slik at også håret har fått mye næring. Når man endrer kostvaner, må kroppen til å begynne med prioritere næring til vitale organer som hjerte, lunger og nyrer. Når nærings- og vitamininntaket igjen er normalt, opphører håravfallet.

Les flere vanlige spørsmål og svar om vektoperasjoner »


Vil du vite mer om vektoperasjon hos Capio CFTK?

Kontakt oss via skjemaet for å få mer informasjon, eller bestill en gratis konsultasjon hos en av våre erfarne kirurger.

Trinn for trinn

Les om hvordan vi går gjennom vektoperasjonsprosessen trinn for trinn. Fra første konsultasjon til Sammenkomsten og vårt treårige livsstilsprogram.

Trinn for trinn

Pasienthistorier

En vektoperasjon er ikke bare et kirurgisk inngrep. Les om hvordan Åsa og andre pasienter opplevde overvektsoperasjonen, og om hvordan det gikk senere.

Pasienthistorier