BMI-resultat

Undervekt

Normal

Overvekt

Fedme

Din BMI =

De angitte målene gir en BMI-verdi som tilsvarer undervekt.

Husk at grenseverdiene for BMI skal ses på som retningsgivende for å måle sunn vekt. BMI-verdien tar for eksempel ikke hensyn til alder eller graviditet, og den stemmer ikke for kroppsbyggere og toppidrettsutøvere.

For å bli vurdert for vektoperasjon hos Capio CFTK / KFK må du ha en BMI på mellom 30 og 55.

De angitte målene gir en BMI-verdi som tilsvarer normalvekt.

Husk at grenseverdiene for BMI skal ses på som retningsgivende for å måle sunn vekt. BMI-verdien tar for eksempel ikke hensyn til alder eller graviditet, og den stemmer ikke for kroppsbyggere og toppidrettsutøvere. 

For å bli vurdert for vektoperasjon hos Capio CFTK / KFK må du ha en BMI på mellom 30 og 55.

De angitte målene gir en BMI-verdi som tilsvarer overvekt. For å bli vurdert for vektoperasjon hos Capio CFTK / KFK må du ha en BMI på mellom 30 og 55. 

Vi tilbyr deg med BMI på 26–30 kostholdsrådgivning og kostholdsbehandling hos vår dietiker. Vil du vite mer, er du velkommen til å kontakte oss.

Husk at grenseverdiene for BMI skal ses på som retningsgivende for å måle sunn vekt. BMI-verdien tar for eksempel ikke hensyn til alder eller graviditet, og den stemmer ikke for kroppsbyggere og toppidrettsutøvere. 

De angitte målene gir en BMI-verdi som tilsvarer fedme. Du kan derfor bli vurdert for vektoperasjon hos Capio CFTK / KFK.

Vil du vite mer, kan du lese Trinn for trinn om hva en slik operasjon innebærer for en varig sunn livsstil. Du kan også kontakte oss ved å sende en interessemelding.

Husk at grenseverdiene for BMI skal ses på som retningsgivende for å måle sunn vekt. BMI-verdien tar for eksempel ikke hensyn til alder eller graviditet, og den stemmer ikke for kroppsbyggere og toppidrettsutøvere. Et mer nøyaktig instrument er å regne ut andelen kroppsfett i prosent. Dette kan vi hjelpe deg med ved en konsultasjon hos Capio CFTK / KFK.