Forskning & Utveckling

Kontinuerlig arbeid for å ligge i forkant av medisinsk utvikling.

Capio CFTK driver et utviklingsarbeid i forbindelse med at vi også har introdusert sleeve gastrectomy og fedmeoperasjoner for pasienter med en BMI på mellom 30 og 35 i Skandinavien. Vi følger derfor resultatene våre nøye ved hjelp av ulike vitenskapelige metoder.

I februar 2011 ble det arrangert en såkalt konsensuskonferanse i Miami, hvor 25 av verdens ledende kirurger for sleeve gastrectomy var samlet. Fra Sverige deltok Dag Arvidsson. Man diskuterte og kom fram til anbefalinger om hvordan en sleeve gastrectomy bør utføres. Resultatet av konferansen er nå publisert i SOARD, det ledende amerikanske tidsskriftet for fedmekirurgi. På Capio CFTK er alle sleeve-operasjoner siden starten i 2007 gjennomført i samsvar med disse anbefalingene.

I samarbeid med Karolinska Institutet ble det startet opp et prosjekt våren 2014 for å studere effekten av vektoperasjon for pasienter med tidlige stadier av diabetes