Kvalitet

Vi følger opp og utvikler kvaliteten i arbeidet vårt kontinuerlig. Alt for å gi pasientene våre spesialistpleie med høyeste mulige kvalitet. Vi medvirker i SOREG og rapporterer månedlig om kvalitetsindeksen vår.

Illustration kvalitetsindeks

 

Fornøyde interessenter er viktig for alle organisasjoner, også for Capio CFTK. For oss betyr det at uansett om du er pasient, samarbeidspartner eller pårørende, skal du alltid vite at vi arbeider for at pasientene våre skal få spesialistpleie med høyeste mulige kvalitet.  


Kvalitetsarbeid i Capio

Capios kvalitetsmodell bygger på fire hjørnesteiner: moderne medisin, god informasjon, vennlig mottakelse og formålstjenlig miljø og utstyr. Les mer om Capio-modellen 

 

SOREG

SOREG er et skandinavisk kvalitetsregister for overvektskirurgi. Organisasjonen utfører årlige undersøkelser av hvordan medisinsk kvalitet sikres innenfor vårt område. Et felles kvalitetsregister bidrar til å utvikle pleien for å heve kvaliteten og utvikle og forbedre behandlingsmetodene. Capio CFTK deltar kontinuerlig i SOREGs kvalitetsundersøkelse. Les om de nyeste resultatene


Capio CFTKs kvalitetsindeks

Som et ledd i Capio CFTKs kontinuerlige kvalitetsarbeid, gjennomføres det fortløpende pasientundersøkelser for å sikre kvalitetsarbeidet vårt. Resultatene rapporteres månedsvis. Undersøkelsene er basert på våre opererte pasienters opplevelser etter operasjon ved vår klinikk i Sverige og danner grunnlag for kvalitetsindeksen som vi presenterer hver måned. Les om de nyeste resultatene »

Read more