Høye karakterer i Capio CFTKs kvalitetsindeks i Q1 2015

Vi får fortsatt høye karakterer når det gjelder informasjon, mottakelse og miljø på klinikken.

Det å få tilbakemeldinger på arbeidet vi gjør, direkte fra pasientene våre, er uvurderlig. Informasjonen gir oss kunnskaper om hvordan vi kan forbedre vår kvalitet og service. Det er en av grunnene til at samtlige respondenter i denne perioden ville anbefale vår klinikk til andre. Til tross for våre høye karakterer, streber vi etter å få en hundreprosents opplevelse for pasientene våre.

Sitater fra noen pasienter i Q1

"Rolig, harmonisk, personlig!”

”Jeg ble tatt hånd om på en god måte, og følte meg trygg hele tiden, og det er deilig etter en slik operasjon”

”Veldig hyggelig og omtenksomt personale”

”Jeg vil virkelig understreke at dere har lykkes med å finne rett personale til rett jobb”

Høye karakterer i Capio CFTKs kvalitetsindeks i Q1 2015

Om Capio CFTK Kvalitetsindeks 

Vi foretar kontinuerlig undersøkelser blant våre vektopererte pasienter på klinikken i Stockholm for å sikre at pasientene får riktig mottakelse og behandling, og resultatet presenteres i vår kvalitetsindeks.

Spørsmålene vi stiller i pasientundersøkelsen handler om kvalitetsområder som:

  • Mottakelse
  • Informasjonstilgjengelighet
  • Miljøet på klinikken
  • Helhetsinntrykket

Spørreundersøkelsen er frivillig å fylle ut og man er anonym. Svarene angis på en skala med seks grader, en indeks blir regnet ut og 100 % betyr fullstendig fornøyde pasienter.

Mer om vårt kvalitetsarbeid

Capio CFTK deltar hver år i SORegs (Scandinavian Obesity Surgery Register) kvalitetsundersøkelse, der fokus ligger på medisinsk kvalitet. Resultatene fra 2013 er godt og vel over gjennomsnittet i Sverige. Les mer om resultatene i SOReg her »

Vi streber alltid etter forbedring. Det er et kontinuerlig pågående arbeid som aldri slutter. Vår kvalitetsmodell bygger på fire hjørnesteiner; moderne medisin, god informasjon, vennlig mottakelse og formålstjenlig miljø og utstyr. Les mer om Capio-modellen »