Capio CFTK Kvalitetsindeks, januar 2015: 100 % ville anbefale vår klinikk

Vårt kvalitetsarbeid fortsetter. Dette er årets første resultat av de pasientundersøkelsene som vi kommer til å presentere i løpet av året.

Vi har fortsatt høye og positive tall. Også denne måneden ville 100 % av de spurte anbefale vår klinikk til andre. 

”Det er meget gledelig at våre pasienter er så fornøyde at de vil anbefale oss videre. Det er den beste attesten for vårt kontinuerlige kvalitetsarbeid”, sier Ewa Börjesson, vd i Capio CFTK.

Kvalitetsindeks Capio CFTK januar 2015

 Capio CFTK Kvalitetsindeks januar 2015 Helhet Informasjon Miljø Mottakelse

Om Capio CFTK Kvalitetsindeks 

Vi foretar kontinuerlig undersøkelser blant våre vektopererte pasienter for å sikre at pasientene får riktig mottakelse og behandling, og resultatet presenteres i vår kvalitetsindeks.

Spørsmålene vi stiller i pasientundersøkelsen handler om kvalitetsområder som:

  • Mottakelse
  • Informasjonstilgjengelighet
  • Miljøet på klinikken
  • Helhetsinntrykket

Spørreundersøkelsen er frivillig å fylle ut og man er anonym. Svarene angis på en skala med seks grader, en indeks blir regnet ut og 100 % betyr fullstendig fornøyde pasienter.

Mer om vårt kvalitetsarbeid

Capio CFTK deltar hver år i SORegs (Scandinavian Obesity Surgery Register) kvalitetsundersøkelse, der fokus ligger på medisinsk kvalitet. Resultatene fra 2013 er godt og vel over gjennomsnittet i Sverige. Les mer om resultatene i SOReg her »

Vi streber alltid etter forbedring. Det er et kontinuerlig pågående arbeid som aldri slutter. Vår kvalitetsmodell bygger på fire hjørnesteiner; moderne medisin, god informasjon, vennlig mottakelse og formålstjenlig miljø og utstyr. Les mer om Capio-modellen »