Arbeide hos oss

Capio Anoreksi Senter har en bredt sammensatt og stabil personalgruppe.

Det er for tiden ingen ledige stillinger ved senteret.